Termenii si conditiile de mai jos se refera la inscrierile in cadrul site-ului icoi.ro si participarea la cursurile organizate de catre ICOI România. Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile inscrierii si participarii la aceste cursuri, va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos. In cazul în care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa ne contactati prin email la adresa contact@icoi.ro sau la numarul de telefon: 0722886698.

Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere ce apare pe icoi.ro, cursantul se inscrie la cursurile care figureaza in programa, si raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de el. Adresa de e-mail sau numarul de telefon indicat gresit atrage dupa sine neinregistrarea inscrierii, dat fiind faptul ca nu se poate contacta cursantul.

Cum ma inscriu online

Butonul de inscriere este amplasat in partea dreapta a paginii de prezentare a fiecarui curs sau eveniment, sub detaliile despre curs. Inainte de a va inscrie, va rugam sa cititi cu atentie detaliile: domeniu, lector (CV), data de incepere (perioada derulare), taxa de curs, loc de desfasurare si numar maxim de locuri la curs (unde este cazul). Pentru a va inscrie la un curs trebuie sa dati click pe butonul Inscriere curs si sa completati campurile care figureaza in mesajul de inscriere.

Pretul cursurilor

Toate preturile afisate pe site sunt in EURO si, in cazul cursurilor sunt exprimate per modul (numar total sedinte la cursuri, inclusiv materiale de lucru, unde este cazul). Locurile la cursuri sunt disponibile in limita locurilor existente in sala de curs.

Modalitati de plata

Plata se face in contul bancar al organizatorului – Beneficiar: Asociatia ICOI Romania,  IBAN:. Dupa inscrierea pe mail la curs, urmatorul pas este achitarea taxei in cont sau la sediu. Confirmarea incasarii taxei in cont este realizata in scris (prin mail) in momentul incasarii, daca plata este efectuata in cont. Locul la curs sau eveniment se retine in momentul receptionarii platii.

Conditii de returnare a taxei de curs

Returnarea taxei de curs se poate face numai daca retragerea (anuntarea in scris a imposibilitatii de a participa la curs) este anuntata cel tarziu cu 21 zile inainte de data de incepere/ data evenimentului. In cazul in care retragerea se face dupa aceasta perioada, suma aferenta taxei de curs nu se returneaza, deoarece locurile la curs sunt limitate si taxele reprezinta un angajament pentru confirmarea lectorului, a partenerilor si a materialelor de curs.

Obligatii

Pentru a oferi informatii actualizate icoi.ro va realiza periodic modificari in continutul site-ului, schimbarile referindu-se la informatii despre cursuri, descrieri, poze, preturi etc. Preturile de pe site se pot modifica in functie de costurile aferente unui curs si onorariile lectorilor. icoi.ro nu este raspunzatoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet, in utilizarea, copierea sau afisarea continutului site-ului declinandu-si de asemenea raspunderea, pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau alte defectiuni tehnice aparute la server.

Politica de confidentialitate

icoi.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu cursantii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. icoi.ro va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind programa de pe icoi.ro si a trimiterii prin mail de REMINDERE pentru plata curs si/sau pentru incepere curs, celor inscrisi la respectivul curs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

icoi.ro prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) si legislatia nationala in vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a icoi.ro cu scopul comunicarii programei de cursuri si a proiectelor culturale si educative.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care icoi.ro are obligatia de a dezvalui datele in temeiul legislatiei in vigoare.

Persoanele vizate, au, urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la date al persoanei vizate

Persoana vizata va avea dreptul sa obtina o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si sa aiba acces la acele date cu caracter personal, inclusiv la urmatoarele informatii:

– scopul prelucrarii

– categoriile de date cu caracter personal vizate;

– destinatarii, in special destinatarii din tari terte;

– durata preconizata de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate

– existenta dreptului de a solicita operatorului sa rectifice respectivele date cu caracter personal, sa le stearga sau sa restrictioneze prelucrarea lor sau existenta dreptului de a se opune acelei prelucrari (in mod clar si separat de alte informatii);

– dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;

– in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, sursa acestora;

– in cazul transferului catre tari terte, de asemenea, masurile de protectie corespunzatoare adoptate.

Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizata are dreptul:

– pentru rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care il/o privesc, fara intarzieri nejustificate,

– sa obtina completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare

Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecarui destinatar, cu exceptia cazurilor in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un efort disproportionat de mare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata va avea dreptul de a sterge datele cu caracter personal care il privesc, din urmatoarele motive:

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;

– persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia s-a efectuat prelucrarea;

– persoana vizata aduce obiectii prelucrarii;

– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a se conforma unei obligatii legale;

Operatorul nu este obligat sa stearga datele cu caracter personal daca prelucrarea este necesara:

– pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare;

– pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;

– din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i), precum si articolul 9 alineatul (3) ale regulamentului);

– in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri stiintifice sau de cercetare istorica, in scopuri statistice, in masura in care dreptul de stergere a datelor este de natura sa faca imposibila sau sa prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrari; sau

– pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.

In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in urma unei cereri a persoanei vizate, sa le stearga, tinand cont de tehnologia disponibila si de costul punerii in aplicare, va trebui sa ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii si destinatarii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acestia a oricaror link-uri sau a oricaror copii sau replicari ale datelor cu caracter personal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Operatorul va restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in urmatoarele cazuri:

– exactitatea datelor cu caracter persofnal este contestata de persoana vizata, pe o durata care permite operatorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal;

– prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictionarea utilizarii lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar datele cu caracter personal sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;

– persoana vizata a formulat obiectii cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini efectuate in interesul public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terte parti, pe durata verificarii prin care se stabileste daca motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restrictionata, acele date cu caracter personal pot fi doar stocate. Prelucrarea ulterioara este posibila numai:

– cu acordul persoanei vizate;

– pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor revendicari legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice;

– din motive de interes public al unui Stat Membru.

Operatorul este obligat sa informeze fiecare destinatar despre restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau ar presupune un efort disproportionat de mare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul sa transmita datele cu caracter personal care il privesc de la un operator la altul (in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), daca prelucrarea se face pe baza consimtamantului persoanei vizate sau pe baza contractului in cadrul caruia persoana vizata este parte contractanta, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal sa nu afecteze in mod negativ drepturile si libertatile celorlalti.

Persoana vizata are dreptul sa obtina datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de calculator.

Dreptul de a obiecta

Persoana vizata va avea dreptul sa se opuna, in orice moment, din motive legate de situatia sa specifica, prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul:

– indeplinirii unei sarcini efectuate in interes public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale tertei parti, inclusiv elaborarea profilurilor;

– comercializarii directe, inclusiv elaborarea profilurilor, in masura in care este legata de o astfel de comercializare directa (in acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in scopul comercializarii directe);

– cercetarii stiintifice sau istorice.

La cererea oricarei persoane vizate, icoi.ro va asigura acesteia exercitarea drepturilor sale. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre icoi.ro, la adresa str. Frederic Chopin 20A, Bucuresti, Sector 2, 020244, in atentia Directorului Administrativ.